دیوارپوش , انواع دیوارپوش 2015

 

لینک های پیشنهادی

واردکننده محصولات خانگی و صنعتی

موسسه زبان کیش ایر

موسسه آموزش عالی گفتگو

پارتیشن متصل به کمد بایگانی

کمد فلزی ، فایل فلزی

کمد دیواری ریلی

کمد دیواری

میزمدیریتی

میزکامپیوتر

فایلینگ اداری

کمد بایگانی

کمد ویترین

میز کنفرانس

میزکارمندی /کارشناسی

میز پارتیشن دار

میز منشی

میزکانتر

پارتیشن اداری تک جداره

پارتیشن اداری دوجداره

پارتیشن دوجداره تمام چوب

پارتیشن متحرک

پارتیشن مدرن

  آشنایی با انواع دیوارپوش های ام دی اف ، پی وی سی ، کناف 

آشنایی بیشتر با دیوارپوش پی وی سی 

آشنایی با دیوارپوش های ام دی اف 

نکات مهم در انتخاب ، نگهداری و مراقبت از دیوارپوش

 

تصاویر مربوط به پروژه های انجام گرفته دیوارپوش از سال 86 تا 92

دیوارپوش ام دی اف ، سقف کاذب شبکه ای ام دی اف

دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک

دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک

دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک

دیوارپوش پی وی سی و سقف کاذب آگوستیک

دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی

سقف کاذب پی وی سی

دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف

دیوارپوش ام دی اف

دیوارپوش پی وی سی

دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف

دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف

دیوارپوش و سقف کاذب پی وی سی

سقف کاذب شبکه ای طلق پلاستیکی

دیوارپوش و سقف کاذب ام دی اف

 

در حال حاضر دیوارپوش های اجرائی آی دکور ایران شامل دیوارپوش ام دی اف در ضخامت های 3 ،6، 8، میل استاندارد و برشی ، 16 میل و 12 میلیمتری و دیوارپوش های پی وی سی استاندارد در ضخامت 8 میلیمتر و عرض های 10 الی 60 سانتیمتری می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پارتیشن اداری ، میز اداری، پارتیشن ، پارتیشن دو جدارهف کمد بایگانی ، میز کنفرانس ، میز کارمندی ، میز کانتر ، پارتیشن بندی ، پارتیشن اداری تمام چوب ، پارتیشن چوبی ، کمد بایگانی ، کمد ام دی اف ، کمد دیواری ، کابینت ، کمد ، فایل کشو دار ، کمد بایگانی زونکن ، میز اداری ، پارتیشن